Renovace dveří a zárubní - starožitností

AKCE : Sleva od 5 % u větších zakázek

Ceník

Ceny jsou smluvní, což znamená, že na základě vizuálního posouzení se stanoví rozsah zakázky a její náročnost a následně se stanoví návrh ceny za jednotlivé položky a tím i cena celková.

Cena stanovená a uvedená na uzavřené smlouvě o dílo je konečná a nepředpokládá se její navýšení.